English - information on Euribor and the actual euribor rates   Nederlands - info over Euribor en de actuele Euribor rente tarieven   Deutsch - Auskunfte über Euribor und die aktuele Euribor Zinssätze   Español - información sobre Euribor y los tipos Euribor actualmente   Italiano - informazioni sull'Euribor e sui diversi tassi Euribor   Français - information sur Euribor et les taux Euribor   Português - informação sobre a Euribor e as taxas Euribor
Bezoek onze nieuwe site:
global-rates.com
LIBOR rente tarieven
Rentes centrale banken
Rentes sparen
Inflatie cijfers

Sparen en Euribor


Euribor is de rente waartegen een groot aantal Europese banken kortlopende leningen aan elkaar verstrekken. Banken die geld lenen van andere banken, kunnen dit geld weer gebruiken om uit te lenen aan anderen. Zo beschouwd, is Euribor de inkoopprijs die een bank betaalt voor kortlopende leningen.
Banken hebben nog andere manieren om geld aan te trekken: bijvoorbeeld door het aanbieden van spaarrekeningen. Iemand die een spaarrekening opent om geld te sparen bij een spaarbank, leent eigenlijk geld uit aan de bank.

Spaarrente en Euribor

De hoogte van het Euribor tarief en de geboden spaarrente hebben een sterk verband. Dit heeft 2 redenen. Allereerst hebben de panelbanken (zie Wat is Euribor) de keuze of ze geld lenen van andere banken (tegen het Euribor tarief) of dat ze geld lenen van spaarders. De spaarrente die geboden wordt aan spaarders zal vaak lager zijn dan Euribor. Het verschil bedraagt dan "marge voor de bank". Op het moment dat Euribor daalt, dalen dus ook de marges van de bank. Daarom zullen banken vaak besluiten om bij dalingen van de Euribor tarieven hun spaarrentes ook te verlagen. En omgekeerd. Dit gaat echter vaak met vertraging: de spaarrente bij veel banken wordt pas aangepast bij een wat grotere wijziging op de rentemarkten.

Euribor blijkt echter wel een hele goede indicator te zijn voor de richting van de spaartarieven.

Voor een indicatie van de huidige spaartarieven, vindt u hiernaast een tabel met de huidige spaarrente van een groot aantal internet spaarrrekeningen. Bent u op zoek naar nog meer informatie over sparen, internetsparen en deposito's dan verwijzen wij graag naar VanSpaarbankVeranderen.nl.


Actuele Euribor rente
periode 18-11-2019 15-11-2019 14-11-2019
1 maands -0,455% -0,450% -0,455%
3 maands -0,403% -0,404% -0,399%
6 maands -0,338% -0,333% -0,330%
12 maands -0,267% -0,269% -0,266%